• Slide Title

  Write your caption here

  Button
 • Slide Title

  Write your caption here

  Button
 • Slide Title

  Write your caption here

  Button
 • Slide Title

  Write your caption here

  Button
 • Slide Title

  Write your caption here

  Button
משק טויסטר, הינו מפעל חיים משפחתי שראשיתו בשנת 1890, בישוב "עין זיתים", הסמוך לצפת. אליעזר טויסטר הגיע בשנת 1972 לרמת הגולן כדי להמשיך את שושלת גידול וייצור שמן הזית בעזרתה הנאמנה של מרים רעייתו.
הידע והניסיון בגידול הזנים המשובחים של הזית הישראלי עברו במשפחה מדור לדור וכיום גדלים אלפי עצי הזית של המשק על אדמת הגליל והגולן תחת השגחתו המקצועית של אליעזר טויסטר בגבעת יואב. בין זני עצי הזית ניתן למצוא זנים רבים שיובאו במיוחד כגון: סורי (על מגוון תתי הזנים שלו), נבאלי, מנזלינו, קורנאיקי (יוון), פיקואל (ספרד), פישולין (צרפת) ונבאלי (מוחסאן) הידוע כבעל תכונות ארומטיות שונות.
כל תהליכי הגידול, הטיפול בעצים, המסיק, והפקת השמן מתבצעים על פי המתכונת המיוחדת של המשפחה, המבטיחה שמן זית כתית, ללא כל תוספות, באיכות בלתי מתפשרת בכל שלב.
שמו המובחר של שמן הזית שמופק במשק טויסטר חצה את גבולות מדינת ישראל ורבים מאוהבי שמן זית משובח בעולם מכירים באיכותו.
אודות
Share by: